LÜĞƏTLƏR - DANIŞIQLAR

ALINMA SÖZLƏR LÜĞƏTİ

Lüğətdə son illərdə  ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni həyatında, həmçin..

3.00AZN

AZƏRBAYAN DİLİNDƏ İŞLƏNƏN ƏRƏB VƏ FARS SÖZLƏRİNİN QISA LÜĞƏTİ

Lüğətə müasir Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars mənşəli 5000-dək söz və söz birləşməsi daxil e..

4.00AZN

AZƏRBAYCAN DİLİNİN FRAZEOLOGİYA LÜĞƏTİ

Lüğətdə yazılı və şifahi nitqdə işlənən 7000-ə yaxın frazeoloji ifadənin izahı verilmişdir. Mətbuatd..

6.00AZN

AZƏRBAYCAN-İNGİLİSCƏ LÜĞƏT

..

8.50AZN

Göstərilir: 1 . 15 -ə 101 -dən (7 səhifə)