DÜNYA ƏDƏBİYYATINDAN TƏRCÜMƏ

VOLTER ƏSƏRLƏRİ I CİLD

Böyük fransız maarifçi-filosofu, yazıçı, şair və dramaturqu Volter özünün yaradıcılığı, habelə ictim..

10.00AZN

ALBER KAMÜ. SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

Fransız yazıçısı və filosofu, ekzistensialist cərəyanının nümayəndəsi, dramaturq və tənqidçi, sağlığ..

10.00AZN

ALEKSANDR SOLJENİTSIN. SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

Rus yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Soljenitsın öz dövrünün ictimai-siyasi məsələlərini ..

10.00AZN

alman edebiyyati antologiyasi

Alman ədəbiyyatı antologiyasıBəşər mədəniyyəti tarixində özünəməxsus yeri olan alman ədəbi irsi düny..

10.00AZN

ANDRE MORUA. SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

Müasir dünya ədəbiyyatının görkəmli simalarından olan Andre Morua təxəllüslü Emil Salomon Vilhelm Er..

10.00AZN

ANDREY PLATONOV. SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

Andrey Platonov (1899-1951) sovet dövrü rus ədəbiyyatının ən çox sıxışdırılan, mənəvi təzyiqlərə mər..

10.00AZN

ANTİK ƏDƏBİYYATI ANTOLOGİYASI

Oxuculara təqdim edilən bu kitaba qədim yunan xalq ədəbiyyatı nümunələri, müxtəlif əsatirlər və mifl..

10.00AZN

ANTON ÇEXOV. SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Dünya ədəbiyyatında görkəmli yerlərdən birini tutan böyük rus yazıçısı A.P.Çexov öz əsərlərində yaşa..

10.00AZN

ARTUR KONAN DOYL SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Detektiv ədəbiyyatı janrının ən parlaq nümayəndələrindən biri və Şerlok Holms, professor Çellincer k..

10.00AZN

ARTUR MİLLER, SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Dünya dramaturgiyasının klassiki və əfsanəsi hesab edilən Artur Millerin dramları XX əsrin böyük sən..

10.00AZN

ARTUR MİLLER. SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

Dünya dramaturgiyasının klassiki və əfsanəsi hesab edilən Artur Millerin dramları XX əsrin böyük sən..

10.00AZN

AYVƏNHƏU

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitabda XIX əsr ingilis yazıçısı Valter Skottun məşhur “A..

10.00AZN

ayzek azimov secilmis eserler

Ayzek Azimov XX əsr dünya fantastikasının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Ayzek Azimovun yara..

10.00AZN

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMƏK

Amerika yazıçısı Nell Harper Linin “Bülbülü öldürmək” romanı aktual bir məsələyə-irqçilik əleyhinə m..

7.50AZN

CEROM DEVİD SELİNCER. SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR.

Yazıçının ilk qələm əsəri "Gənc adamlar" hekayəsi 1940-cı ildə işıq üzü görüb. Selincerə dünya şöhrə..

10.00AZN

Göstərilir: 1 . 15 -ə 107 -dən (8 səhifə)